Blog

Nautičke marine i sigurnost

Republika Hrvatska ima najveću charter flotu na svijetu koja čini čak 40% ukupne svjetske charter flote. Nautičke marine su područja unutar kojih pokretna imovina, u ovom slučaju plovni objekti (brodovi) moraju biti maksimalno sigurni i zaštićeni od raznovrsnih rizika...

Sigurnosna kultura – što je i zašto je ključna?

Čvrsta sigurnosna kultura kolektiva može značajno unaprijediti vašu organizaciju i učiniti je otpornijom na rizike i gubitke, odnosno osnažiti je.

Što je sigurnost?

Sigurnost je širok pojam te ima mnogo segmenata. Kako bismo dostigli zadovoljavajuću razinu sigurnosti moramo aktivno i kontinuirano raditi na njenom unapređenju.

Nautičke marine i sigurnost

Nautičke marine i sigurnost

Republika Hrvatska ima najveću charter flotu na svijetu koja čini čak 40% ukupne svjetske charter flote. Nautičke marine su područja unutar kojih pokretna imovina, u ovom slučaju plovni objekti (brodovi) moraju biti maksimalno sigurni i zaštićeni od raznovrsnih rizika...

Što je sigurnost?

Što je sigurnost?

Sigurnost je širok pojam te ima mnogo segmenata. Kako bismo dostigli zadovoljavajuću razinu sigurnosti moramo aktivno i kontinuirano raditi na njenom unapređenju.