Republika Hrvatska ima najveću charter flotu na svijetu koja čini čak 40% ukupne svjetske charter flote.

Nautičke marine su područja unutar kojih pokretna imovina, u ovom slučaju plovni objekti (brodovi) moraju biti maksimalno sigurni i zaštićeni od raznovrsnih rizika i prijetnji. Vlasnici brodova u povjerenju i dobroj vjeri ostavljaju svoje vlasništvo na čuvanje te za to plaćaju određenu naknadu – koja bi im primarno trebala jamčiti sigurnost i zaštitu od gubitka vrijednosti.

Akteri sigurnosti u ovom slučaju su s jedne strane pravne osobe koje pružaju usluge unutar nautičkih marina (te sve s njima povezane pravne i fizičke osobe) te s druge strane vlasnici brodova.

Sigurnosne ugroze i rizici unutar sektora nautike

Nautika je širok sektor koji obuhvaća različite oblike uživanja i poslovanja koji uključuju brodove i ostale plovne objekte.

Ako nautiku suzimo na sektor nautičkih marina i mapiramo potencijalne rizike, neki najvažniji na koje treba obratiti posebnu pažnju su:

 • Terorizam i druge ekstremističke akcije
 • Napadi na život i tijelo (vatreno oružje, hladno oružje i dr.)
 • Namjerno uništavanje imovine
 • Krađe, provale i vandalizacija imovine (brod, oprema, objekti i dr.)
 • Narušavanje ugleda kao prijetnja poslovanju
 • Ekološki rizici
 • I mnoge druge sigurnosne ugroze (koje mogu doći kombinirano).

Zašto moramo brinuti o sigurnosti nautičke marine?

I ovo pitanje možemo i moramo promatrati iz dva kuta gledišta – odgovorne pravne osobe nautičke marine i pravne/fizičke osobe koje svoje brodove (flotu) ostavljaju na čuvanje. Da skratimo i pojednostavnimo, pogled domaćina i gosta.

Ako promatramo sigurnost s gledišta vlasnika nautičke marine ona nam je bitna zbog:

 • Stvaranja i očuvanja reputacije
 • Brendiranja i povećanja poslovanja
 • Planiranja kriznog reagiranja u slučaju incidenata
 • Kontinuiranog poslovanja, i dr.

Ako pak sigurnost promatramo s gledišta vlasnika broda, bitno nam je da:

 • Nautička marina ima snažnu fizičku i tehničku zaštitu kako bi naša imovina bila sigurna
 • Osoblje kontinuirano prolazi sigurnosno educiranje te prepoznaje sigurnosne prijetnje
 • Postoje planovi za reagiranje na sigurnosne incidente
 • Imamo subjektivni osjećaj sigurnosti i pouzdanosti.

Odgovornost za imovinu i živote

Unatoč svemu gore napisanom, najvažnija je odgovornost za sigurnost ljudskih života. Kada imamo tu spoznaju sa sobom nosimo i odgovornost.

Sigurnost nije odgovornost samo jednog pojedinca, već je odgovornost svih nas i svih aktera uključenih u određene poslovne procese.

Sukladno tome, dužnost je poslovnih subjekata o sigurnosti misliti i poduzimati određene kontinuirane radnje i akcije u poboljšanju i unapređivanju iste.

Privatna zaštita i nautičke marine

Privatna zaštita važna je i zakonom regulirana aktivnost koja za cilj ima zaštitu osoba i imovine koju ne osigurava država, odnosno iznad je opsega kojeg država pruža.

U konkretnom slučaju nautičkih marina privatna zaštita odnosi se na angažiranje osoblja i implementaciju tehničkih sustava zaštite objekata i poslovnih procesa. Aktivnim uključenjem tjelesne zaštite (zaštitara) u plan štićenja nautičke marine može se značajno podići razina sigurnosti – pogotovo ako se ista primjenjuje paralelno sa sustavima tehničke zaštite.

Brendiranje i utjecaj snažne sigurnosti na poslovanje

Mukotrpno stečeni ugled može uništiti samo jedan sigurnosni incident. Isto tako, ugled i brend možemo izgraditi ili unaprijediti putem predstavljanja strukture i uređenosti sigurnosti naše marine i brige o istoj.

Nautičke marine također mogu sigurnost iskoristiti kao dio izgradnje vlastitog indentiteta na tržištu – stoga je sve učinjeno ključno komunicirati različitim komunikacijskim kanalima prema točno utvrđenim ciljanim skupinama.

Bitne stavke koje nautičke marine mogu komunicirati su:

 • uspostavljeni kvalitetni sustav sigurnosti
 • važnost preventivnog sigurnosnog planiranja i djelovanja
 • sposobnost adekvatnog odgovora na krizna stanja
 • sposobnost brzog vraćanja u prijašnje stanje nakon krize.

Sigurnost, pored toga što omogućava kontinuitet poslovanja, može biti dio brending strategije.

Kako planirati sigurnost u nautičkim marinama?

Planiranje je ključni dio procesa uspostave i/ili povećanja razine sigurnosti poslovnih procesa ili objekata. Detaljnim i profesionalnim planiranjem brže ćemo dostići ciljeve i efikasnije koristiti vrijeme.

Sigurnosni profesionalci će pri izradi plana sigurnosti i štićenja:

 • u obzir uzeti što je više moguće potencijalnih sigurnosnih rizika
 • definirati jasne ciljeve i sigurnosne zahtjeve
 • odrediti prioritete
 • budžetirati investicije
 • svakoj pojedinoj osobi zadati točno određene dužnosti, i dr.