Osjećate li se sigurno u svom gradu? Smatrate da se po pitanju prevencije može napraviti više?

Često kada hodate ulicama zapazite određene probleme koji svih nas „mogu koštati glave“. Pješački prijelaz nije dobro označen. U određenim ulicama nedostaje svjetla pa se samim time u noćnim satima manje krećete njima. Komunalni nered se povećava za vrijeme turističke sezone ili nekih većih događaja, a problem nepropisno parkiranih automobila nikad nije riješen.

Jedan od aktivnih načina kreiranja sigurnosti i fokusiranja na prevenciju je formiranje lokalnog vijeća za sigurnost i prevenciju.

Što je vijeće za sigurnost i prevenciju lokalne samouprave?

Vijeće za sigurnost i prevenciju (VSP) je radno tijelo lokalne samouprave koje osniva (grado)načelnik. Ono okuplja osobe različitih struka i profesija koje svojim aktivnim angažmanom pridonose povećanju razine sigurnosti cijele zajednice. Vijeće djeluje na razini lokalne samouprave, pr. na razini grada ili općine, a kao članovi vijeća pozivaju se (primarno) osobe koje žive na tom području.

Vijeće se sastaje nekoliko puta godišnje (ili po drugačije utvrđenoj dinamici rada, ovisno o količini sigurnosne problematike).

Koja je svrha vijeća za sigurnost i prevenciju?

Svaka lokalna zajednica ima svoje specifične sigurnosne probleme. To može biti promet, komunalni nered, nasilje, ovisnosti i dr. Uloga vijeća je da unutar jednog radnog tijela okupi veći broj osoba različitih struka i profesija koji će, sukladno svojim specifičnim znanjima i zapažanjima, moći pridonijeti većoj razini sigurnosti lokalne zajednice.

Na sjednicama i radnim skupinama vijeća iznosi se sigurnosna problematika koja se zajedničkim snagama adekvatno rješava.

Vijeće je nužna stvar svake lokalne samouprave zato što osobe različitih profesija imaju različite poglede na iste probleme. Također, dio njih svakodnevno komunicira s velikim „bazenom“ ljudi pa su veće šanse da sigurnosni problemi na vrijeme budu uočeni.

Zašto svaka lokalna sredina mora imati VSP?

Građani često ne znaju kome će se obratiti kada uoče sigurnosni problema ili nedostatak. Vijeće za sigurnost i prevenciju upravo služi kao spona između građana i odgovornih osoba vlasti. Članovi vijeća su tu kako bi komunicirali s građanima, odnosno kako bi bili „na prvoj liniji“ primanja informacija.

Ovakvim pristupom povećavamo šansu da građani aktivno participiraju u kreiranju politike lokalne samouprave, što je temelj svake suvremene demokracije.

Lokalna vlast često nije „naoružana“ posebnim sigurnosnim znanjima i vještinama, a zaposlenika te struke gotovo pa i nema. Stoga je od velike važnosti aktivna uloga građanstva.

Uočeni problemi prezentiraju se na sjednicama i radnim skupinama vijeća te adekvatna odgovorna osoba preuzima dužnost za iznalaženje rješenja – i to s točno utvrđenim rokovima i dužnostima.

Svjetska praksa i aktivnost lokalne zajednice

U većini demokratski ustrojenih država diljem svijeta lokalna zajednica je jedan od glavnih nositelja i kreatora sigurnosti. Suvremene spoznaje govore o tome da akcije po pitanjima prevencije koje napravimo sada svoje rezultate daju nakon određenog vremena: neke već za par mjeseci, a neke za par godina. Svjetska praksa uvelike se oslanja na važnost edukacije šireg građanstva o pitanjima sigurnosti, tj. oslanja se na povećanje sigurnosne kulture svih građana.

Suvremene urbane lokalne sredine diljem svijeta imaju problema s kriminalitetom. Upravo zato osnivaju se radna tijela poput vijeća za sigurnost i prevenciju kako bi predstavnici šire zajednice sudjelovali u kreiranju politika prevencije, odnosno akcije koja će za cilj imati smanjenje stope određenih pojavnih oblika kriminaliteta.

No nije predmet rasprave samo kriminalitet. Velika pažnja posvećuje se općoj sigurnosti, odnosno nekim malim, naizgled neočitim stvarima koje mogu biti proizvođači nesigurnosti. Stvarima koje će, ako im se da fokus i pažnja, spriječiti nastanak akcidentnih situacija ili nesretnih slučajeva. U konačnici u svemu tome proteže se pitanje kvalitete života građana.

Vijeća za sigurnost i prevenciju kroz svoje programe i akcije mogu značajno podići tu kvalitetu, odnosno omogućavati da se ona s godinama ne smanjuje.

Ključ svega leži u edukaciji i protočnoj aktivnoj komunikaciji građanstva i lokalnih i državnih autoriteta.

Par riječi o prevenciji

Prevencija je širok pojam. Svako društvo ima interes u sprečavanju neželjenih događaja poput radikalizacije, nesreća, ovisnosti, delinkvencije i mnogih drugih. Prevencija utječe na raznovrsne životne situacije i događaje. Ona se gradi godinama, nekad i desetljećima. Zato kažemo da je najbolje vrijeme za početak izgradnje otpornog i sigurnog društva putem preventivnog djelovanja: sada.

Prevenciju trebamo promatrati kao investiciju, iako je mnogi danas promatraju kao uzaludan trošak – ponajprije jer se često ne vide trenutni rezultati preventivnog djelovanja.

Za početak, svaka lokalna sredina mora educirati svoje građane o važnosti prevencije.

Vijeće za sigurnost i prevenciju u praksi

Kako vijeće djeluje u praksi?

Koje sve probleme rješava?

Neki od njih su:

Sigurnost prometa na cestama jedna je od glavnih tematika svakog vijeća za prevenciju. Nažalost, godišnje se dogodi relativno veliki broj prometnih nesreća i nezgoda, što rezultira ozljedama, uništenjem imovine i stvaranjem trauma. U najcrnijim scenarijima dolazi do smrtnih ishoda. Svakog dana postavlja se jedno te isto pitanje: kako prevenirati najcrnije scenarije? Jedan od odgovora leži i u vijećima za prevenciju – sponi između građana i javne vlasti.

Održavanje komunalnog reda boljka je svake lokalne samouprave. Snaga rješavanja problema višestruko je povećana angažmanom cijelog vijeća. Rješenja se mogu tražiti različitim metodama aktivne participacije građana i članova vijeća. Zajedničke akcije mogu se lakše planirati – a uvid u problematiku komunalnog reda može biti dublji i brži.

Svaka lokalna zajednica ima svoju infrastrukturu koja ima specifičnu sigurnosnu problematiku. Negdje su to samo škole i vrtići te pokoji park ili dvorana, a u određenim sredinama to je više desetaka objekata ključnih za funkcioniranje lokalne zajednice. Svaka čelna osoba određene institucije najbolje je upoznata sa sigurnosnom problematikom unutar iste. I ne mora se protiv toga boriti samostalno, vijeće služi da se zajednički nađe rješenje za to te da se planiraju i poduzmu određene akcije.

Videonadzor je također važan alat svake lokalne samouprave. Od kontrole komunalnog reda do promatranja stanja prometa na cestama.

Vijeće kao takvo bavi se raznovrsnim pitanjima, a brza razmjena informacija i njihov nesmetan protok od ključne je važnosti za kreiranje preventivnih sigurnosnih politika.

Tko su članovi vijeća za sigurnost i prevenciju?

Sastav vijeća ne mora biti svugdje isti. Svaka lokalna zajednica ima svoje eksperte iz raznih polja i grana. Od velike je važnosti kao članove vijeća pozvati različite struke, npr. predstavnike:

 • gradova i općina
 • županija
 • državnih tijela i institucija (pr. unutarnji poslovi, pravosuđe i dr.)
 • hitnih službi
 • zdravstvenih ustanova
 • odgojno-obrazovnih ustanova
 • sportskih ustanova
 • vjerskih institucija
 • udruga za borbu protiv ovisnosti i nasilja
 • socijalne skrbi
 • medija i dr.

Koja je uloga sigurnosnih eksperata?

Osim članova vijeća, aktivna potpora vijeću mogu biti i vanjski sigurnosni eksperti s bogatim životnim i profesionalnim iskustvima. Gradonačelnici mogu formirati i određene timove za stratešku potporu vijećima, odnosno radnim skupinama.

Njihova uloge može biti svestrana, od planiranja i savjetovanja prilikom ustroja samog vijeća do predlaganja tematike i davanja stručnih opservacija na iznesene sigurnosne probleme.

Ovim putem u rješavanje lokalnih problema može se uključiti i šira zajednica.

Tim tvrtke Portus et Navem savjetovao je više gradova/općina u svim fazama rada vijeća za sigurnost i prevenciju: od faze u kojoj se formira ideja, pa sve do konačnog operativnog rada samog vijeća te nadzora provođenja aktivnosti.

Pročitaj još:

— Što je to sigurnost? Zašto je važna?
— Što je videonadzor i kako nam pomaže?
— Što moramo znati o sigurnosti u nautičkim marinama?