Sigurnost je kompleksan i širok pojam. Bez sigurnosti ne možemo, ali ona nije sve na svijetu.

Definiramo je kao stanje u kojem smo zaštićeni od neke potencijalne štete i/ili ugroze. Ona može biti osobna, poslovna, nacionalna, itd. – i to zato što je sigurnost sastavni dio svakog segmenta društva i života.

Sigurnost se sama po sebi ogleda u fizičkom i psihološkom smislu.

Fizički, postavljamo određene prepreke, nalazimo rješenja i dizajniramo sustave tako da možebitnu potencijalnu štetu minimiziramo ili u potpunosti izbjegnemo.

Psihološki, sigurnost je stanje u kojem se osjećamo sigurnim – osjećamo da smo dovoljno zaštićeni u smislu da možemo u miru nastaviti svoj život znajući da smo učinili sve, ili pak bitno smanjili šanse za gubitkom neke vrijednosti – bio to ljudski život, bila to imovina ili nešto drugo poput poslovnog procesa. Psihološko stanje u kojem ne osjećamo da smo zaštićeni za sobom donosi negativne posljedice te bitno umanjuje normalno funkcioniranje pojedinca i/ili kolektiva.

Povećanjem sigurnosti i sigurnosne svijesti možemo bitno doprinijeti kvaliteti života, poslovanja i boravka na određenim područjima.

Mora li sigurnost biti skupa?

Ulaganja u sigurnost stvar je percepcije pojedinca ili kolektiva. Sigurnost se često promatra kao trošak, ali u konačnici ulaganje u prevenciju i zaštitu predstavlja uštedu, kako u novcu, tako i u vremenu.

Sigurnosna ugroza koja se realizira i proizvede štetu sadrži puno više negativnih stvari osim materijalnog troška – za poslovne subjekte dolazi do gubitka ugleda, osjećaja nesigurnosti i anksioznosti, negativne atmosfere u kolektivu i dr.

Planiranjem i pametnim ulaganjem može se za relativno mali ulog postići adekvatna razina sigurnosne zaštite, pogotovo kada u sve uključimo sigurnosnu edukaciju i podizanje sigurnosne svijesti pojedinaca i kolektiva.

Tjelesna, tehnička i mehanička zaštita

Zaštitari, videonadzor, ograde – to su samo neka od rješenja kojima omogućavamo i povećavamo razinu sigurnosti određenih osoba ili objekata. Svaki prostor je drugačiji i ima svoje specifičnosti, a štićenje svakog pojedinca odvija se po posebnim planovima i sigurnosnim procjenama.

Upravo zbog toga potrebno je istaknuti važnost sigurnosnih eksperata i pojedinaca/timova koji će svakoj situaciji i problemu pristupiti jedinstveno, uvažavajući sve specifičnosti i suvremene sigurnosne kriterije štićenja i prevencije.

Informacijska sigurnost

Suvremena poslovna okolina prožeta je trendom digitalizacije koja za sobom donosi nove sigurnosne izazove. No unatoč suvremenim trendovima velikih ulaganja u kibernetičku zaštitu često se zaboravlja na onaj segment sigurnosti koji postoji od pamtivijeka – sigurnost informacije u širem smislu.

Navedeno podrazumijeva sigurnost tajnosti podataka, fizičkih dokumenata, poslovnih tajni, poslovnih procesa, intelektualnog vlasništva i dr. Pristup ovoj grani sigurnosti mora biti jednak kao i pristup drugim segmentima, a navedeno počiva većinom na sigurnosnoj edukaciji i podizanju razine sigurnosne svijesti pojedinca i kolektiva.

Procjene i planovi sigurnosne zaštite

Prije svake akcije potrebno je napraviti dvije stvari – izraditi procjenu trenutnog stanja i na temelju toga napraviti akcijski plan djelovanja.

Procjena sigurnosne zaštite za cilj ima mapirati što je više moguće potencijalnih sigurnosnih rizika i nedostataka koji direktno ili indirektno utječu na sigurnost. Posebnim metodama rada ispituju se postojeći sigurnosni sustavi te se intervjuiraju sve
osobe koje su uključene u sigurnosnu zaštitu. Prate se poslovni i operativni procesi te se nalaze njihove manjkavosti. Nakon toga izrađujemo sveobuhvatno izvješće koje na sistematičan i lako razumljiv način prikazuje scenarije i opisuje problematiku s kojom se suočavamo – odnosno izdvajamo kritične točke na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom planiranja sigurnosne zaštite.

Plan sigurnosne zaštite izrađuje se na temelju procjene stanja sigurnosti te za cilj ima pronaći najbolja i najekonomičnija rješenja kojima će se povećati stanje sigurnosti štićene osobe, objekta ili poslovnog procesa. Planiranje sigurnosne zaštite vječita je borba između težnje za zaštitom, slobode i fleksibilnosti, stoga sigurnosnu zaštitu planiraju i dizajniraju izrađuju sigurnosni eksperti koji će tom prilikom u obzir uzeti sve moguće parametre i skrivene probleme.

Sigurnost nije sve, ali…

Kao što smo na početku ovog teksta istaknuli, sigurnost nije sve, ali bez nje se ne može.

Ulaganja u sigurnost moraju biti konstantna i ekonomična te se pristup primarno treba fokusirati na prevenciji.

Pametno planiranje sigurnosti štedi novac, gradi reputaciju, pomaže izgraditi čvrsti kolektiv, osigurava povjerenje klijenata u brend te najvažnije – čuva živote.