Nautičke marine i sigurnost

Nautičke marine i sigurnost

Republika Hrvatska ima najveću charter flotu na svijetu koja čini čak 40% ukupne svjetske charter flote. Nautičke marine su područja unutar kojih pokretna imovina, u ovom slučaju plovni objekti (brodovi) moraju biti maksimalno sigurni i zaštićeni od raznovrsnih rizika...