Dana 6. i 7. rujna 2022. godine članovi tima Portus et Navem sudjelovali su kao moderatori “table top” sastanka u organizaciji Lučke uprave Dubrovnik. Sastanak je održan na brodu za kružna putovanja (kruzer) “Viking Sky” – a sve je održano povodom opće vježbe sigurnosti koju je, sukladno zakonu, obvezna provesti Lučka uprava Dubrovnik.

Glavna tema opće vježbe i sastanka bila je pronalazak eksplozivne naprave unutar perimetra broda u međunarodnoj plovidbi, odnosno pronalaska eksplozivne naprave na brodu u međunarodnoj plovidbi.

Na satanaku i vježbi okupili su se brojni sudionici – među kojima su bili pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Zavoda za hitnu medicinu, Civilne zaštite, vatrogasaca i brojni drugi sudionici.