Dana 4. listopada 2022. godine doc. dr. sc. Tonći Prodan sudjelovao je na jednodnevnoj konferenciji na temu implementacije UN SC Rezolucije 1373 koja je povezana sa sprečavanjem financiranja terorizma na zapadnom Balkanu. Organizator konferencije bio je RACVIAC.

Glavna svrha konferencije bilo je poticanje razvoja državnih i regionalnih sposobnosti država zapadnog Balkana u prevenciji i borbi protiv terorizma.

Član tima održao je predavanje na temu “Financiranje terorizma u državama zapadnog Balkana”. Unutar svog izlaganja g. Prodan analizirao je trenutno stanje terorizma na zapadnom Balkanu, izvore financiranja terorizma, poveznice između financiranja terorizma u svijetu i na zapadnom Balkanu i dr.

Analizirani su i konkretni slučajevi financiranja terorizma u susjedstvu RH te su dati određeni zaključci u vidu toga kako se države mogu boriti protiv financiranja terorizma.