Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode i Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji organizirali su 22.11.2017. upoznavanje članova Županijskog operativnog centra, predstavnika jedinica lokalne samouprave obalnog područja Dubrovačko-neretvanske županije, lučkih kapetanija, lučkih uprava, luka, marina, predstavnika nadležnih upravnih odjela Dubrovačko-neretvanske županije, razvojnih agencija i svih operativnih stručnih službi koje djeluju kod iznenadnih onečišćenja mora, s mogućnostima prevencije i sanacije mogućih iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te predstavili prezentaciju ”Sigurnost i zaštita na moru”, u suradnji s tvrtkom Portus et Navem d.o.o. iz Splita, koja je izložila suvremene načine prevencije i mogućnosti sanacije onečišćenog morskog okoliša.

Cilj ovog upoznavanja i predstavljanja je bio obavještavanje sudionika te povećanje svijesti o mogućim iznenadnim onečišćenjima mora kao i utjecajem takvih događaja na gospodarstvo i okoliš Dubrovačko-neretvanske županije, kao i mogućnostima prevencije i pravovremenog djelovanja uz što manji nepovoljni utjecaj na okoliš.

Pri tom je posebno istaknut geostrateški položaj i razvedenost obale Dubrovačko-neretvanske županije, koja je najizloženija obalna županija Hrvatske onečišćenju mora iz pravca Otranta i Sredozemnog mora, kao i južnih susjednih zemalja.