Slika: Screenshot / YouTube

 

Dana 24. rujna 2021. u Zagrebu je održan prvi međunarodni Geopolitički forum (GEOFOR) na kojem je kao panelist sudjelovao direktor tvrtke Portus et Navem, doc. dr. sc. Tonći Prodan.

Član tima sudjelovao je na trećem panelu naziva „Budućnost europske sigurnosti u globalnom društvu rizika“.

Sažetak izlaganja

Tonći Prodan svoje izlaganje u okviru panela započeo je problematikom terorizma u svijetu s naglaskom na statistiku terorističkih napada na području Europske unije tijekom 2020. godine, odnosno detaljno je izložio brojke, kategorije počinitelja i ekstremističke ideologije kojima su napadači bili potaknuti.

Radikalizacija mladih i „push-pull-personal“ faktori

Posebno je apostrofiran problem radikalizacije mladih i njihovog prihvaćanja ekstremističkih ideologija koje do njih dopiru putem društvenih mreža te na druge načine. Kroz formu studije slučaja analiziran je kamp za mlade organiziran u Mađarskoj od strane desnih ekstremističkih skupina te je pojašnjen način na koji ekstremisti privlače mlade u kampove općenito.

Nadalje su objašnjeni faktori koji utječu na uspješnu radikalizaciju mladih, ali i ostalih dijelova populacije, a to su oni koji ih „guraju“ i „povlače“ prema ekstremistima te oni „osobni“ koji pogoduju da mladi pojedinac prihvati ekstremističke ideje, stavove i postupke.

Koristeći pogodnosti suvremenih komunikacijskih tehnologija i njihovu laku dostupnost, ekstremisti vrlo učinkovito dopiru do mladih kojima svijet predstavljaju u „crno-bijeloj tehnici“, krajnje pojednostavljujući današnja konfuzna svjetska zbivanja i različite vrste nesigurnosti, nudeći im u svojim redovima smisao života, sigurnost, prihvaćenost, borbu protiv zala današnjega svijeta te mnoge druge „pozitivne“ aspekte svojih djelovanja.

Pandemija koronavirusa i dezinformacije

Objašnjeno je suvremeno propagandno djelovanje kroz govor mržnje, koji se korištenjem dezinformacija fokusira na „one druge“, viktimizirajući svoju grupu i predstavljajući je kao nepoželjnu, a sve kako bi postigli svoje političke ciljeve.

Što se tiče suvremenih zbivanja i opasnosti koje su pogodile cijeli svijet, istaknuto je kako su ekstremisti svih ideologija vrlo spretno za svoje političke ciljeve koristili i koriste situaciju vezanu uz pandemiju koronavirusa.

Mehanizmi suzbijanja ekstremizma

One se mogu ostvariti kroz izravnu intervenciju prema već radikaliziranom pojedincu, ali postoje i one strateški usmjerene prema mladima i drugim dijelovima populacije koji su još u „fazi preispitivanja“ – kuda dalje krenuti u svom životu, kao i one najvažnije protumjere – preventivne alternativne mjere i programi koji stvaraju prirodnu otpornost društva na ove devijacije.

Kao konkretne tehnike i aktivnosti profesionalaca u ovoj domeni te proaktivnog djelovanja cijelog društva, objašnjene su metode provjere informacija za koje se sumnja da su ustvari dezinformacije, zatim način formuliranja „protupriče“, uklanjanja neistinitih sadržaja sa društvenih mreža i javnog prostora općenito te konačno i provođenje edukacije koja stvara prirodnu otpornost društva na suvremene sigurnosne ugroze ovog tipa.

Primjeri dobre prakse

Kao doprinos ovom izlaganju istaknuti su primjeri dobre prakse te je navedeno više slučajeva iz prakse u kojima je sudjelovao i sudjeluje panelist i tim iskusnih sigurnosnih stručnjaka i znanstvenika okupljenih u timu tvrtke Portus et Navem.

Navedeni primjeri djelovanja „na terenu“ izravno utječu na znatno povećanje opće sigurnosti te razvijanju otpornosti društva prema ranije opisanim devijacijama. Istaknute su njihove aktivnosti kroz preventivno sigurnosno djelovanje privatnog sektora unutar Konfederacije europskih sigurnosnih (zaštitarskih) službi, koja broji više od dva milijuna sigurnosnih profesionalaca privatne zaštite u dvadeset i tri europske zemlje.

Stručni multidisciplinarni tim u kojem vrlo aktivno djeluje i član tima upravo sudjeluje u izrađivanju Priručnika za pomorsku sigurnost (CoESS Maritime Security Training Manual) za sve svoje pripadnike koji djeluju u pomorskom gospodarstvu, na brodovima i u morskim lukama.

Sljedeći spomenuti primjer je sigurnosno-konzultativni i zajednički operativni angažman državnih, javnih i privatnih entiteta kod zaštite pomorskih luka kroz koje prolaze milijuni putnika i stotine tisuća vozila, konkretno putničke luke u Splitu, gdje se zajedničke aktivnosti privatnog i javnog sektora provode na inicijativu sigurnosnih eksperata tima tvrtke Portus et Navem koje je angažirala Lučka uprava Split.

Treći spomenuti primjer dobre prakse je suradnja tima tvrtke Portus et Navem i poduzeća od velikog javnog interesa. Radi se o sigurnosnim procjenama i planovima zaštite vodoopskrbnih sustava koje izrađuju sigurnosni eksperti s višedesetljetnim iskustvom na najsloženijim sigurnosnim funkcijama u državnom sektoru.

Osim na objektima kritične infrastrukture, spomenuti tim radi na besplatnoj edukaciji i drugim vidovima preventivnih aktivnosti podizanja razine sigurnosti: dječjih vrtića; škola; fakulteta; studentskih i đačkih domova; gradova i općina; muzeja; kulturnih i sakralnih objekata; turističkih zajednica; tvrtki; udruga te brojnih drugih organizacija i institucija.

Zaključak izlaganja

Dr. Prodan je u zaključku istaknuo kako se danas ne susrećemo sa sigurnosnim ugrozama koje neki političari i javne osobe u svijetu nazivaju „nepoznatim nepoznanicama“, nego profesionalcima sigurnosne struke vrlo poznatim pojavama, procesima, aktivnostima i devijacijama kojima se današnje društvo može vrlo učinkovito suprotstaviti, odnosno stvoriti prirodnu otpornost na mnoge od njih.

Dakle, rješenja postoje, samo ih treba dodatno pojačati i implementirati kroz proaktivni pristup cijelog društva i imat ćemo puno sigurniju državu i Europu te će broj realiziranih i pokušanih ekstremističkih, terorističkih i drugih nepoželjnih djela i procesa bitno znatno manji.

Inicijative koje vode puno većoj otpornosti društva zajedno trebaju osmišljavati i provoditi znanstvenici različitih grana znanosti i praktičari mnogih struka.

Snimka panela i izlaganja člana tima

Snimku panela i izlaganja dr. Prodana možete pogledati ovdje.

Medijska popraćenost događaja

GEOFOR je medijski popraćen od strane raznih medijskih kuća, a neke članke možete pročitati ovdje, ovdje i ovdje.