Portus et Navem d.o.o. je nastavna baza Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu

Tvrtka Portus et Navem d.o.o. je u studenom 2019. godine potpisala ugovor o suradnji sa Sveučilištem u Splitu, odnosno Sveučilišnim odjelom za forenzične znanosti.

Tim ugovorom uspostavljena je poslovna suradnja u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja na način da tvrtka Portus et Navem d.o.o. postaje nastavna baza Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti, a sve s ciljem povezivanja prakse, znanosti i istraživačkog rada.

Poslovna suradnja će se prvenstveno ostvarivati kroz izvođenje praktične nastavne i stručne prakse pod vodsvom i nadzorom nastavnika Sveučilišta u Splitu, a mentori će biti sigurnosni stručnjaci zaposleni u nastavnoj bazi – Portus et Navem d.o.o.