IT&High tech. 2RPi EXPERIENCED

  • Integrirani sustav upravljanja i zapovijedanja krizom na moru
  • Proizvod na platformi nove generacije, domaće pameti i visoke dodane vrijednosti
  • Razvijen u sinergiji znanosti, obrazovanja, iskustva i vještina
  • Korištenjem ICT podatkovnih adaptera omogućava integraciju upravljačkih modula i formiranje jedinstvene operativne slike
  • Operativnom primjenom upravljačkih modula osigurava proces višekriterijalne analize i donošenje ispravnih odluka, a rizike svodi u granice prihvatljivosti
  • Planom, procedurama i algoritmom usmjerava upravljanje i zapovijedanje tehničkim i ljudskim resursima u cilju rješavanja incidentnih situacija i kriza
  • Osigurava multiagencijski pristup incidentu i krizi uz sigurnosnu razinu zaštite podataka
  • Sučelje i operativna uporaba je ergonomski primjerena operatoru
  • Sustav podržava integrirani višemodularni pristup otvorene arhitekture s mogućnošću nadogradnje