Međunarodna konferencija Sigurnost povijesnih gradova 2018. – Izazovi turizma Split, 16. ožujka – 17. ožujka 2018.

Članovi tima Portus et Navem sudjelovali su na konferenciji prezentacijom 3 znanstvena rada u području sigurnosti. http://www.shcconference.com/

Članovi tima Portus et Navem sudjelovali su na konferenciji prezentacijom 3 znanstvena rada u području sigurnosti.

http://www.shcconference.com/