Članovi tima Portus et Navem sudjelovali su na konferenciji prezentacijom 3 znanstvena rada u području sigurnosti.

http://www.shcconference.com/