Image by wasi1370 from Pixabay 

Dana 19. i 20. svibnja 2020. godine u Splitu trebala je biti održana CoESS-ova znanstveno-stručna konferencija o sigurnosti u pomorstvu, koja je zbog pandemije novog koronavirusa (COVID-19) odgođena do daljnjega.

Konferenciju i sastanak Odbora za pomorsku i lučku sigurnost u Splitu inicirao je direktor tvrtke Portus et Navem d.o.o. koji je član ovog međunarodnog Odbora, uz vrlo aktivnu podršku Hrvatskog ceha zaštitara te znanstvenika sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu, drugih hrvatskih pomorskih i sigurnosnih stručnjaka i znanstvenika.

Konferencija će se organizirati unutar prostorija Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu, a raspravljat će se o sadržaju ISPS koda, njegovom prilagođavanju suvremenom sigurnosnom kontekstu, kao i o drugim aktualnim temama iz područja sigurnosti u pomorstvu i lukama.