Tvrtka Portus et Navem d.o.o. iz Splita za poslovno i sigurnosno savjetovanje nastala je 2016. godine kao odgovor na potrebe poslovnih subjekata u okolnostima suvremenih sigurnosnih izazova. Prioritetni pravci djelovanja tvrtke su poslovi sigurnosti u upravljanju morskim lukama, brodovima i općenito poslovima na moru, kao i poslovima iz domene opće sigurnosti na kopnu. Bavimo se poslovima projektiranja i izgradnje sustava sigurnosti, implementacijom sigurnosnih procedura u radne procese te provjerama i revizijama postojećih sustava sigurnosti. U odnosu na more, kao naš najvažniji resurs, tvrtka je okupila tim stručnjaka koji radi na osmišljavanju i realizaciji projekata usmjerenih na: nadzor mora, upravljanje incidentnim i kriznim situacijama na moru, primarnu sanaciju mora kod iznenadnog onečišćenja, ekološku zaštitu mora, zaštitu plinskih i naftnih polja i drugih objekata kritične infrastrukture na moru i morskom dnu. Uz spomenuto, bavimo se poslovima vezanima općenito uz pomorstvo, brodarstvo i pomorsko upravljanje, te poslovima vezanima za korporativnu sigurnost.

U okviru poslova iz domene opće sigurnosti, bavimo se poslovima projektiranja i izgradnje sustava sigurnosti, implementacijom sigurnosnih procedura u radne procese te provjerama i revizijama postojećih sustava sigurnosti. To se odnosi na: tvrtke, javne ustanove, sportske, kulturne, spomeničke, smještajne, infrastrukturne objekte i instalacije, udruge  i slične organizacije te sve druge pravne osobe. Osim pobrojanog, angažirani smo i na poslovima vezanima uz zaštitu od požara, zaštitu okoliša, zaštitu i spašavanje, te edukaciju i uvježbavanje u području sigurnosti.

Okupili smo tim eminentnih hrvatskih stručnjaka iz područja: sigurnosti, pomorstva, brodarstva, sociologije, politologije, vojnih znanosti i IT tehnologija, koji se navedenim poslovima bave više desetljeća u Hrvatskoj i inozemstvu.

Temeljem Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS) 1974.; Međunarodnog pravilnika o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i lučkih prostora (ISPS Pravilnik) 2002.; Uredbe (EZ) br. 725/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosne zaštite brodova i luka 2004., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH je temeljem članka 9. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (N.N. 124/09, 59/12) svojim Rješenjem KLASA: UP/I-342-25/17-01/01 URBROJ: 530-03-2-1-2-17-1, od 21. veljače 2017. godine Portus et Navem d.o.o. Split ovlastilo za obavljanje poslova priznate organizacije za sigurnosnu zaštitu luka u Republici Hrvatskoj.

Uz navedene članove tima, tvrtka Portus et Navem d.o.o. aktivno surađuje sa priznatim hrvatskim znanstvenicima s nekoliko fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu. Članovi našeg najužeg tima su autori brojnih knjiga te znanstvenih i stručnih radova iz područja sigurnosti objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu, te iz područja poslovnog izvještavanja i analitike (Business Intelligence).

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

dr. sc. Tonći Prodan dipl.krim./inž. pom. prometa

 direktor

prof. dr. sc. Mirko Bilandžić dipl. politolog

savjetnik/ visi stručni suradnik

komodor (u mir.) Marin Stošić, dipl.inž.

savjetnik/ visi stručni suradnik

kap. Jakša Begović, inž. pomorskog prometa

savjetnik/ visi stručni suradnik

Anđelo Pavišić

asistent savjetnik/referent

general pukovnik (u mir.) Mate Laušić, dipl.krim.

savjetnik/visi stručni suradnik

kap. Nenad Roje, inž. pomorskog prometa

savjetnik/visi stručni suradnik

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Email: tonci@portusetnavem.hr

Ured: Put Supavla 1, Split