Nove tehnologije

IT&High tech. 2RPi EXPERIENCED

  • Integrirani sustav upravljanja i zapovjedanja krizom na moru
  • Proizvod na platformi nove generacije, domaće pameti i visoke dodane vrijednosti
  • Razvijen u sinergiji znanosti obrazovanja iskustva i vještina
  • Korištenjem ICT podatkovnih adaptera omogućava integraciju upravljačkih modula i formiranje jedinstvene operativne slike
  • Operativnom primjenom upravljačkih modula osigurava proces Više Kriterijalne Analize i donošenje ispravnih odluka a rizike svodi u granice prihvatljivosti
  • Planom procedurama i algoritmom usmjerava upravljanje i zapovjedanje tehničkim i ljudskim resursima u cilju rješavanja incidentnih situacija i kriza
  • Osigurava multiagencijski pristup incidentu i krizi uz sigurnosnu razinu zaštite podataka
  • Sučelje i operativna uporaba je ergonomski primjerena operatoru
  • Sustav podržava integrirani višemodularni pristup otvorene arhitekture s mogućnošću nadogradnje