padmin

Gašenje požara na velikim brodovima i podvodne aktivnosti

Gašenje požara na velikim brodovima i podvodne aktivnosti

PORTUS ET NAVEM aktivan je u području zaštite Jadranskog mora od ekološkog onečišćenja, velikih požara na brodovima i objektima kritične infrastrukture te drugim potencijalnim kriznih situacijama.

U Tuheljskim Toplicama se od 03. do 04. listopada 2017. u sklopu EU projekta „ADRIATIC 2018“ održava radionica „Gašenje požara na velikim brodovima i podvodne aktivnosti“. Ova radionica, uz planiranu radionicu na temu „Odgovora na zagađenje otvorenog mora i obale“, jedna je od projektnih aktivnosti čiji će ishodi kroz razmjenu znanja i iskustava sudionika dati podlogu za pripremu terenske vježbe civilne zaštite u svibnju 2018. godine na lokaciji splitskog akvatorija. Projekt “ADRIATIC 2018” služit će kao platforma koja ima za cilj uključiti sve raspoložive resurse na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, identificirati moguće nedostatke, područja interesa, kao i najučinkovitija rješenja za poboljšanje spremnosti i odgovora u slučaju pomorske nesreće.

Sudionici radionice su stručnjaci iz Švedske agencije za hitne situacije, partneri projekta iz Uprave za izvanredne situacije MUP-a Republike Crne Gore, Vatrogasne postrojbe grada Podgorice i crnogorskih Ministarstva obrane i Uprave pomorske sigurnosti i partneri iz Uprave za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije uz vatrogasce iz luke Kopar i ronioce Podvodne službe spašavanja Republike Slovenije. Iz Republike Hrvatske sudjeluju projektni partneri iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske te predstavnici iz DVD-a Kaštel Gomilica, Javne vatrogasne postrojbe Rovinj i Rijeka, privatne tvrtke Portus et Navem iz Splita i Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Nakon završetka radionice, kao vezani događaj održat će se 05. listopada glavni radni sastanak za planiranje terenske vježbe.

Posted by padmin
‘Sigurnost i zaštita na moru’ predstavljena svim službama koje djeluju kod iznenadnih onečišćenja mora

‘Sigurnost i zaštita na moru’ predstavljena svim službama koje djeluju kod iznenadnih onečišćenja mora

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode i Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji organizirali su 22.11.2017. upoznavanje članova Županijskog operativnog centra, predstavnika jedinica lokalne samouprave obalnog područja Dubrovačko-neretvanske županije, lučkih kapetanija, lučkih uprava, luka, marina, predstavnika nadležnih upravnih odjela Dubrovačko-neretvanske županije, razvojnih agencija i svih operativnih stručnih službi koje djeluju kod iznenadnih onečišćenja mora, s mogućnostima prevencije i sanacije mogućih iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te predstavili prezentaciju ”Sigurnost i zaštita na moru”, u suradnji s tvrtkom Portus et Navem d.o.o. iz Splita, koja je izložila suvremene načine prevencije i mogućnosti sanacije onečišćenog morskog okoliša.

Cilj ovog upoznavanja i predstavljanja je bio obavještavanje sudionika te povećanje svijesti o mogućim iznenadnim onečišćenjima mora kao i utjecajem takvih događaja na gospodarstvo i okoliš Dubrovačko-neretvanske županije, kao i mogućnostima prevencije i pravovremenog djelovanja uz što manji nepovoljni utjecaj na okoliš.

Pri tom je posebno istaknut geostrateški položaj i razvedenost obale Dubrovačko-neretvanske županije, koja je najizloženija obalna županija Hrvatske onečišćenju mora iz pravca Otranta i Sredozemnog mora, kao i južnih susjednih zemalja.

Posted by padmin
Radionica projekta ADRIATIC 2018: Odgovor na zagađenje otvorenog mora i obale

Radionica projekta ADRIATIC 2018: Odgovor na zagađenje otvorenog mora i obale

U Portorožu je

5. i 6. prosinca 2017. održana radionica “Odgovor na zagađenje otvorenog mora i obale”.

Radionica je održana u sklopu projekta “ADRIATIC 2018” u organizaciji i provedbi partnera konzorcija, Uprave za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije i koordinatora Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Okupila je stručnjake iz predmetnog područja koji su razmjenu znanja i iskustava dali izravan doprinos razradi scenarija terenske vježbe planirane za svibanj 2018., kao i izradi Priručnika za operativno djelovanje u slučaju incidenta na moru, koji će biti jedan od rezultata projekta.

Osim teorijskog segmenta radionice, organizirane su i simulacijske vježbe onečišćenja i sanacije te posjet luci Kopar – odjelu civilne zaštite i vatrogasnoj postrojbi.

Uz slovenske stručnjake sa Sveučilišta u Ljubljani (Fakultet pomorstva i transporta), Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, Luke Kopar, Veterinarske klinike Kopar, DOPPS i La Fornitrice Trieste, predstavnika Europske agencija za sigurnost mora (EMSA), sudjelovali su i predstavnici iz Hrvatske: Državna uprava za zaštitu i spašavanje, DVD Kaštel Gomilica, tvrtka Portus et Navem i partneri konzorcija – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Galerija

Posted by padmin
Posjetili smo SPLIT Forum 2017

Posjetili smo SPLIT Forum 2017

Članovi tima Portus et Navem aktivno su sudjelovali u radu sigurnosnog foruma  Split Forum 2017. godine u Splitu.

Svoja iskustva u području zaštite kritične infrastrukture na moru podijelili su sa brojnim sudionicima skupa te novinarima.

 

SPLIT Forum 2017

U ožujku svake godine održava se međunarodni sigurnosni forum priznatih stručnjaka – Zagreb Security Forum – s naglaskom na zaštitu i svojstvo oporavljivosti kritične infrastrukture, kako one nacionalne tako i one međunarodne (u ovom slučaju europske).
Cilj Foruma je razmjena znanja i iskustava relevantnih stručnjaka iz državnog, javnog, privatnog i akademskog sektora te planiranje aktivnosti povezanih s preventivnim djelovanjem u cilju zaštite kritične infrastrukture.

Sadržaj tog Foruma organizatori su odlučili približiti i različitim zainteresiranim skupinama na nacionalnoj razini. Stoga ćemo svake jeseni, početkom studenog, organizirati nacionalnu konferenciju gdje ćemo prikazati glavne naglaske Foruma primijenjene i prilagođene našim potrebama vezujući se na aktualna hrvatska pitanja.

Zaštita kritične infrastrukture

Ove godine naglasak je na zaštiti KI u svijetlu neophodne transformacije državne/javne uprave u kontekstu njene digitalizacije te zaštite u skladu s novom Strategijom nacionalne sigurnosti.

Split Forum 2017. namijenjen je, kao izvor dodatnih znanja, donositeljima odluka u javnom i privatnom sektoru, svima koji se svakodnevno susreću s pitanjima povezanima s razvojem javne uprave, zaštite kritične infrastrukture te posebno digitalizacije društva i države u kontekstu njenog razvoja i zaštite u skladu s odredbama nove Strategije nacionalne sigurnosti, a sve u skladu s najnovijom pozitivnom svjetskom praksom.

Organizatori

Institut za istraživanje hibridnih sukoba, Udruga sv. Jurja, InfoDom d.o.o. i Adriatic Security Solutions d.o.o.

Mjesto i vrijeme održavanja

Hotel Radisson Blu Resort Split

Ponedjeljak, 6. studeni 2017.

Sudionici

100 – 120

Cilj konferencije

Cilj konferencije razmjena je znanja i iskustava relevantnih stručnjaka iz državnog, javnog, privatnog i akademskog sektora te planiranje aktivnosti povezanih s preventivnim djelovanjem u cilju zaštite kritične infrastrukture.

Na doktrinarnoj razini ponudit ćemo viziju načela na kojima se mogu razviti, podignuti i poboljšati sustavi organizacije postojećih kapaciteta u svrhu preventivne zaštite te brzog i učinkovitog oporavka KI. Na strateškoj razini ponudit ćemo rješenja povezana s digitalnom transformacijom  provedbi aktivnosti zaštite i učinkovitog oporavka KI. Na taktičkoj razini prikazat ćemo modele i arhitekturu upravljanja sustavima, s naglaskom na cyber sigurnost. Na operativnoj razini, razini čije posljedice osjećamo izravno i svi mi kao građani Hrvatske i Europe, ponudit ćemo rješenja s ciljem jačanja svjesnosti o potrebi razvoja digitalne transformacije države s ciljem zaštite svekolikog razvoja države i društva.

Sadržaj

Tema konferencije je zaštita kritičnih infrastruktura u svijetlu neophodne transformacije javne uprave u kontekstu njene digitalizacije te zaštite u skladu s novom Strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.

Kome je skup namijenjen

Donositeljima odluka u javnom, državnom i privatnom sektoru svima koji se svakodnevno susreću s pitanjima povezanim s razvojem javne uprave, zaštite kritične infrastrukture te posebno digitalizacije društva i države u kontekstu njenog razvoj i zaštite u skladu s odredbama nove Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, a sve u skladu s najnovijom pozitivnom svjetskom praksom.

Službeni jezici

Hrvatski

Posted by padmin